Hur kan vi lösa problemen med elsparkcyklar i trafiken?

Även om du kanske inte själv känner att elsparkcyklar stör dig nämnvärt så vet du att det är många som klagar på dem. Elsparkcyklarna har gjort succé då de är så smidiga att använda i tät storstadstrafik och på andra platser. Med en bra elsparkcykel kommer du fram snabbt och lätt. Det är roligt att köra och dessutom smutsar du inte ned din omgivning med avgaser.

Här är några förslag på hur de problem som upplevs med elsparkcyklarna i städer kan lösas.

Jobba mer med regler för körning och parkering

Om vi blir bättre på att utbilda ungdomar och vuxna i hur man ska köra med en elsparkcykel i stadstrafik samt var den ska parkeras kan det göra stor skillnad. Med tydligare regler ökar säkerheten och det blir inte så rörigt.

Här kan de som hyr ut elsparkscyklar vara med och dra sitt strå till stacken. Med tydlig information om var man får köra med sparkcykeln samt var den kan parkeras är det fler som förstår.  Appar för hyr-elsparkcyklar kan ha påminnelser om reglerna.

Dessutom är det ju så pass nytt med den här typen av fordon att vissa inte ens vet när en elsparkcykel klassas som cykel och när den räknas som moped. Det skapar viss förvirring vad gäller regler för att köra och parkera. Med tiden lär fler bli bättre medvetna om vad som gäller.

Mer kunskap som kommer ut via kampanjer och bättre skyltning kan vara en bra lösning på mycket av de problem som uppstått med väldigt många elsparkcyklar som florerar i stadskärnor. Det är något som NTF jobbar med aktivt.

köra elsparkcykel

Utbildning i ung ålder

Att polisen kommer till skolor för att lära barn att cykla säkert samt trafikvett är inget nytt. Så har det varit tidigare i Sverige och det är något som fungerar. Då det inte finns resurser för detta kanske det går att se på andra utbildningsvarianter. Varje skola kan utforma informationsdagar då man får testa cyklar, sparkcyklar och elsparkcyklar och lära sig mer om hur de ska köras.

Det är ju inte så svårt att ta fram utbildningsmaterial i form av filmer som kan visas på skolor. Det är ett bra sätt att sprida mer kunskap om hur man ska bete sig i trafiken med cykel såväl som sparkcykel. Här kan vi lägga grunden för att framtidens elsparkcykelförare har bättre förståelse för vilka faror som uppstår då man kör snabbt med ett ljudlöst fordon.

Viktigt att förstå allvaret

Det är också bra att utbilda föräldrar i hur pass allvarligt det är att inte förstå hur man kör med en elsparkcykel på allmän plats. Att inte kunna mer om trafikskyltar än vad man kan om tvättsymboler är minst sagt bekymrande.

Det är ju inte ovanligt att ungdomar dundrar in på vägar som är enkelriktade mot färdriktningen. Detta helt enkelt för att de inte kan läsa skylten som varnar för att det är en enkelriktad väg. Både vuxna och ungdomar bör också förstå vad som gäller om man har druckit alkohol.

Det är inte bara den som ska köra bil som behöver fundera på alkoholförbränning. Man får inte ens cykla på en vanlig cykel då man är berusad. Med ett rubbat balanssinne kan det bli vansinnigt farligt. Att bara veta om en sådan sak kan vara något som gör att personer som annars kört lämnar elsparkcykeln parkerad och åker buss eller går hem.

elsparkcykel på trottoar
Belysning när det börjar skymma är bra!

Straff i form av böter kanske kan fungera

Det är roligare med morötter men ibland krävs piskan för att det ska bli en förändring. Samtidigt som det utformas tydliga regler för hur elsparkcyklar ska köras så kan man ju även se till att det blir böter om personer inte håller de regler som gäller.

Då ungdomar och vuxna förstår att det kan kosta att slänga en elsparkcykel på trottoaren istället för att parkera den eller att köra på platser där det inte är tillåtet så lär det lösa många problem. Om det finns skyltar som talar om vad det kostar att bryta mot regler påminns vi om varför vi måste skärpa till oss och då ökar chansen för att det blir ordning och reda med elsparkcyklar i trafiken.