Varför fungerar inte Word på min dator?

Microsoft Word är ett pålitligt ordbehandlingsprogram men det kan ibland stöta på problem. Om ditt Word program inte fungerar som vanligt så kan det finnas flera skäl till detta. Här är några vanliga orsaker till att ditt Microsoft Word-program kanske inte fungerar korrekt såväl som några möjliga lösningar.

Programmet behöver uppdateras

Beroende på vilken version av Word du använder dig av så kan det vara så att du behöver en uppdatering. I vissa fall kan det vara dags att köpa programvara för att få alla finesser som finns i senare versioner av Officeprogrammen.

Precis som att du kan vilja skaffa en ny typ av VPS så kan du behöva en ny typ av Word för att motsvara dina nuvarande behov. Ta en titt på vad som kommer att fungera bäst med den version av Windows som du använder.

Filer och mallar kan vara skadade

Ibland kan Word-dokument eller mallar skadas vilket kan hindra dem från att öppnas korrekt eller orsaka att Word kraschar. Om du misstänker att så är fallet kan du försöka öppna ett annat Word-dokument för att se om problemet kvarstår.

Problem med tillägg för Word

Tillägg kan förbättra din Word-upplevelse men de kan också orsaka problem om de inte är kompatibla med den version av Word du använder, eller om de är i konflikt med varandra. För att kontrollera om tillägg orsakar problemet kan du försöka att starta Word i felsäkert läge (håll ned Ctrl-tangenten medan du startar Word).

Om Word fungerar bra i felsäkert läge är det troligtvis ett tilläggsproblem. Du kan hantera dina tillägg genom att gå till Arkiv > Alternativ > Tillägg.

Konflikter med andra programvaror

Ibland kan annan programvara på din dator störa Microsoft Word. Försök att inaktivera andra program för att se vad som händer.  Särskilt de program som kan interagera med Word (som antivirusprogram). Se om detta löser problemet.

Om du är osäker på vilka program som kan störa Word kan du söka på detta online. Du kan till exempel ta en titt på Microsoft egen Word-skola som finns online. Där finns det svar på vanliga frågor omkring problem med programmet.

På Youtube finner du en massa bra videos med lösningar till exempel på långsamt Word program:

Brist på programresurser kan också ställa till det

Om din dator har ont om minne eller diskutrymme kanske Word inte fungerar korrekt. Försök att stänga onödiga program och filer och överväg att frigöra diskutrymme om det börjar ta slut.

Felaktig installation av Word

Om ingen av ovanstående lösningar fungerar kan din installation av Word vara skadad. I det här fallet kan du behöva reparera eller installera om Word. Du kan göra detta från kontrollpanelen i Windows (Program > Avinstallera ett program > välj Microsoft Office > Ändra > Reparera). Kom ihåg att säkerhetskopiera dina filer innan du gör detta.

 

Om du inte kan identifiera eller lösa problemet kan du överväga att kontakta Microsoft Support eller en lokal tekniker. De kan hjälpa till att diagnostisera och lösa mer komplexa problem som kan påverka Microsoft Word.