Vilken sport är störst i Sverige?

En sak är säker, sport är stort i Sverige, men vilken idrott sysslar vi mest med? Det här är en fråga som kan angripas på lite olika sätt. När du vill veta vilken sport som är störst i Sverige ska du veta att du får olika svar om du kikar på Wikipedia eller på SCB:s siffror.

Wikipedia säger att fotbollen är Sveriges största sport. Här är man helt överens med sportstatistik som finns för hur det ser ut med medlemskap i idrottsförbund. Därefter går meningarna isär. Wikipedia listar innebandy och golf som störst efter fotboll.

Statistiken över medlemskap i svenska sportförbund visar dock att fotboll följs av:

  • Friidrott
  • Golf
  • Gymnastik
  • Innebandy

Vi kan också se på experters syn på saken, det gjorde Sveriges Radio. De pratade med forskaren Torbjörn Andersson och fick av honom tre förslag på vad som skulle kunna utnämnas till Sveriges nationalsport:

  • Fotboll
  • Ishockey
  • Skidåkning

Det här är ju onekligen stora sporter men de hamnar inte längst upp när vi ser på medlemskap i förbund.

Ungdomar som idrottar på fritiden

När vi ser på statistik för ungdomar som idrottar på fritiden ser vi att det är många. I åldrarna 12–15 år är det sju av tio som är med i en klubb eller förening. De tränar därmed minst en gång i veckan. Det här styrker att siffrorna vad gäller medlemskap i föreningar ger en god bild av vad som är Sveriges största sport.

Vilken är Sveriges största sport?

Om vi lägger ihop alla punkter ovan får vi en tydlig vinnare. Det är fotboll som är Sveriges största idrott. Detta oavsett om vi pratar kultur och vill utse en nationalsport eller om vi ser på hur många som är med och tränar i fotbollsklubbar.