Vem är pappa till barnet?

Faderskap är en sak och vem som är den biologiska pappan en annan. Enligt Skatteverket är det så att den som är gift med mamman när barnet föds anses vara pappa till barnet. Det här är ett begrepp som går under namnet Faderskapspresumtion. Många gånger är det förstås precis på detta vis.

Men det händer också att det finns en annan pappa till barnet. Det kan vara mer eller mindre känt för den som är gift med mamman. Hur kan du ta reda på vem som är pappa till barnet? Det finns några vägar att gå.

Det enklaste kan vara att göra ett fadersskapsprov, se här. Ett faderskapsprov kan vara klart på 10 dagar. Det här betyder förstås att den misstänkte pappan måste vara med på noterna. Men det är inet svårt. Det är bara att gnugga i kinden och skicka in för svar.

Om du vill klura ut vem pappan är på egen hand

Om du vill försöka ta reda på vem som är pappa till barnet utan att prata med möjliga fäder får du efterforska på egen hand. Det hjälper om du har en kalender. Du får räkna tillbaka tills din sista dag med menstruation innan barnet föddes.

Det här är normalt sett omkring 42 veckor innan födseln. Försök att gå igenom hur ditt liv såg ut då och vem du träffade. Det här bör göra det tydligt för dig vem som kan vara pappa till barnet. Om det är samma man som du nu bor eller är gift med är det ganska troligt att det här är pappan.

Kan du se på barnet vem som är pappa?

Små barn ser inte ut som sina vuxna föräldrar. Men de är ofta mycket lika föräldrarna som barn. Om du kan se på bilder på den som du tror är pappa som barn kan det ge dig ledtrådar. Är barnet likt sin far som barn är det mycket troligt att det här är pappan.