Måste jag registrera min webbutik för att sälja i den?

Det kan verka enkelt nog att börja sälja saker online i en webbutik. Du behöver ju inte ens vara erfaren programmerare för att dra igång en webbutik. Med smarta CMS-system som WordPress är det inte alls svårt att få ihop webbutiken. Men kan du börja sälja i den utan att registrera ett företag?

Du kan inte ha vinstdrivande verksamhet som hobby!

Det går inte att driva en professionell webbutik som drar in pengar som hobby. Det finns ett undantag och det är om du säljer saker som du redan har producerat. Inte om du säljer på beställning. I sådant fall kommer du att redovisa eventuella inkomster i din egendeklaration och du behöver inte betala moms på detta.

Det finns en regel som gör gällande att du kan vara momsbefriad om du inte säljer för mer än 30 000 kronor per år i butiken.

Men för dig som tänker starta en seriös webbutik med målet om att tjäna pengar på detta är det dags att dra igång någon form av firma. Du behöver redovisa inkomster såväl som utgifter för denna verksamhet.

Du kan läsa mer om verksamheter med hobbybetonad karaktär här på Skatteverkets hemsida.