Hur kan vi driva företaget bättre 2022?

2021 kanske var ett tufft år. Oavsett om företaget är nystartat eller om det har sett årtionden komma och gå så finns det alltid behov av att förbättra och utveckla. Hur kan ni driva företaget på ett bättre sätt 2021 för att snabbare nå mål och utvecklas på ett lönsamt sätt?

Det finns flera viktiga steg att ta. Vi ser på några smarta åtgärder…

Dra ner på onödiga kostnader

Det här är ju en klassisk punkt att se på när det gäller att få verksamheten att fungera bättre och öka lönsamheten. Det är nästan alltid så att det finns onödiga kostnader. Det kan också finnas utgifter som skulle kunna sänkas med bättre lösningar för finansieringar. Ta en titt på Grenke och deras finansieringslösningar. Kanske kan ni hyra eller leasa för att undvika dyra köp.

Se också på kostnader som kanske inte ses som stora. När du kikar på brevporto i Sverige är det ju inte mer än några kronor per brev och paket. Men om ni skickar försändelser varje dag med PostNord kanske det blir stora summor. Idag finns det andra lösningar som kan vara billigare.

Det kan vara klokt att göra upp en lista med alla utgifter ni har haft löpande under 2021. Ponera vad som kan göras för att dra ner på dessa under 2022. Inför förändringar och se fram emot att minska siffran på utgiftssidan av ekvationen.

Smidigare management spar tid

Tid är ju pengar. Så heter det. Utöver att spara på utgifter kan ni se på sätt att spara tid. En styrelseportal som fungerar digitalt gör ledningsarbetet mycket smidigare och snabbare. Genom en tydligare process för möten och dokumentation som är lättare att hålla ordning på blir det snabbare management utan slarv.

smart management

Se också på molntjänster och hur hela verksamheten kan förändras av digitala hjälpmedel. Tänk dock på att det alltid finns en inlärningsperiod. Det kan vara klokt att ta saker steg för steg. Viss utbildning i de nya systemet kommer att krävas innan ni ser att de leder till tidsbesparingar och bättre ordning och reda på jobbet.

Upptäck potential och våga satsa

Utveckling är också ett ledord för att lyckas med en verksamhet. År 2022 måste ge plats för nya projekt och mer sälj. Kanske finns kunskapen och viljan redan ombord på firman. Om ni inte har spetskunskapen eller behöver en driftig projektledare så kan det vara klokt att ta hjälp av en tjänst som Almiabemanning.

Den typen av företag som jobbar med målet att verkligen hjälpa sina konsulter drar till sig duktiga medarbetare som kan vara precis vad ni behöver 2022. Att leja en utomstående person för nya projekt kan vara en frisk fläkt som blåser nytt liv i er verksamhet.

Analysera med jämna mellanrum

Planera in mer analys under år 2022. Att utvärdering är viktigt är idag belagt med flera studier. Det kan vara klokt att lära sig mer om hur utvärdering och analys kan gå till för att ge märkbara skillnader. Det gäller ju att förstå hur analysen ska tolkas och vad ni bör göra för att dra nytta av den.

Ibland kan det vara klokt att låta fler än de som sitter i ledningsgruppen se på analysen. Det kan finnas medarbetare som kanske inte framstår som rätt personer men som faktiskt har väldigt god insikt i er verksamhet. Ta ett möte och tala om hur det ser ut. Lyssna till kommentarer och förslag från de som är hjärtat i företaget, nämligen personalen.

Satsa på bättre hälsa på jobbet

Glada och friska medarbetare är också en nyckel till framgång. Den som har ont i ländryggen av dålig ergonomi på jobbet börjar kanske fundera på andra alternativ. Se över hur ni jobbar och hur saker som nya arbetsrutiner, bättre möbler och ett flexibelt arbetsschema kan öka motivationen och välmående på jobbet.

team building

Ibland är det små saker som gör den stora skillnaden. En ergonom kommer på besök och visar hur man ska sitta och stå för att slippa ont i kroppen. En fruktskål i gemensamma lunchutrymmet ökar trivseln minst lika mycket som en kaffemaskin som kan lite mer än bryggkaffe.

Se på möjligheter att investera i medarbetares hälsa och motivation. Det kan behövas team-building och ett lyft i lokalerna. Det här får givetvis göras i enlighet med den budget som finns. Fast det är viktigt att förstå att det finns mycket att vinna på att investera i medarbetare och deras trivsel på jobbet.