Hur blir vi av med termiter?

De äter trä och kan äta sig genom hela huset om inget görs! Det första steget är att se till att termiter aldrig kommer igång i och omkring ditt hus. Men om skadan redan är skedd är det dags för professionell hjälp.

Det går att behandla trä som har blivit drabbat av termiter. Om det inte har gått så långt går det kanske att rädda den struktur som är angripen. Många gånger blir det dock så att lister och dörrkarmar får bytas ut.

När det trä som angripits av termiter avlägsnas och byts ut vet du med säkerhet att de små djuren är borta. Det här kostar mer än att behandla med medel och försöka göra det fint igen men det är en investering för framtiden.

Om du är osäker på vad som ska göras mot termiter i din trädgård och i ditt hus ska du kontakta proffs på detta. De kan snabbt vägleda dig till rätt lösning och då kan du spara både tid och pengar.